Velkommen til et rolig nabolag utenfor Fredrikstad sentrum

Haraldåsen på Pettersand  i Fredrikstad vil bestå av tre bygninger med 41 leiligheter. Her bor du innenfor byens grenser samtidig som du kan nyte et rolig nabolag.

Oppstart november 2021 - Innflytting sommer 2023

Salgsside - haraldsasen.no

Nøkkeltall

Nøkkeltall Enhet Enhet
Brutto gulvareal

5900

m2
Tomtestørrelse

8379

m2
Område for lagring   m2
Areal allment tilgjengelig 0 m2
Areal bygd for offentlig bruk 0 m2
Beregnet strømforbruk 94,7 kWh/m2
Beregnet bruk av fossil energi 0 kWh/m2
Beregnet produsjon av fornybar energi 0 kWh/m2
Beregnet vannforbruk 0 m3/person/år
     
     

Aktører

Byggherre: Obos Nye Hjem
Entreprenør: Backe Østfold